Výstavní stánek Halla I

Instalace výstavy Adolf Born Sovovy mlýny

Kanceláře firmy PROMED.CS

Lávka Holešovice – Karlín

Instalace výstavy Jizerská 50 Mánes

Bytový dům Bulovka – Na Korábě