Publikace 2012

Bydlení iq – rodinné domy Kunratice, Myšlín, bytové domy Jihlava a Brno
MADE quarterly č.1, 10/2012 – Australia – vinotéka Red pif
Publikace NAPREJ – Česká sportovní architektura 1547 – 2012, editor R. Švácha, vyd. Prostor – centrum volného času Nová Brumlovka
1000X European architecture – Braun publishing – BB Centrum – objekt Gamma a Nová Brumlovka
MF Dnes – příloha kavárna – 27-28.10.2012 – „Víc hlav víc ví“ – Jan Aulík, Jakub Fišer – o architektonických soutěžích
Publikace Taste it! – inovative restaurant interiors vydavatel Sandu Publishing China – vinotéka Red pif
99 Domů – Ján Stempel, nakladatelství Kant, rodinný dům v Kunraticích
PRAŽSKÁ NÁDRAŽÍ NE/VYUŽITÁ – text J. Aulíka ke studentským projektům na nové využití pro Nákladové nádraží Žižkov
Interiors and Architecture for Restaurants and Bars – vydavatel Gestalten, Germany – vinotéka Red pif
Casas and más magazíne 6/2012 – Mexico – vinotéka Red pif
SPA-DE magazíne 17/2012 – Japan – vinotéka Red pif
Modern decoration magazine 6/2012 – China – vinotéka Red pif
A10 č.45 – zahrádka vinotéky Red pif
Interior design 5/2012 č.63 – Taiwan – vinotéka Red pif
Design Today 4/2012 – Living media India – vinotéka a zahrádka Red pif
MD international magazine č.33-1/2012 – Bulgary – vinotéka Red pif
Lidové noviny 18/2 – příloha Relax – Restaurace a vinotéka, autor A. Gebrian – vinotéka Red pif
Archiweb – Instalace výstavy Současný český industriál v Galerii J. Fragnera
Design Round – Instalace výstavy Současný český industriál v Galerii J. Fragnera

aulikfiser_publikace_2012_1000x europen architecture