Veřejné stavby

Hromadné garáže Brandlova

Autorský tým:

Jakub Fišer, Eva Mašková, Vojtěch Štamberg

návrh studie:

2013

Popis projektu

Objekt hromadných garáží se nachází v pásu podél Hviezdoslavovy ulice, který považujeme za kvalitní rozvojové území s možnostmi zástavby jak v místě dnešních odstavných ploch pro parkování, tak v místech dožívajících původních objektů sídlištní vybavenosti. Ty lze nově využít, nastavět, či odstranit a na uvolněných parcelách nově stavět. Cílem by měla být postupná proměna území podél Hviezdoslavovy ulice v živou městskou třídu, nechceme ale realizaci objektů monofunkčních s uzavřeným a pro město nevyužitelným parterem, jak je tomu v případě stávajících domů. Otevření parteru jiné aktivitě je žádoucí nejen z hlediska města, ale i z důvodu ekonomického (možnosti pronájmu ploch). Objekt je navržen pro hromadné parkování rezidentů. Většina podlaží je tedy navržena jako garáže. Ty jsou řešeny systémem poloramp, jedno podlaží je tedy rozloženo do tří traktů o 3 úrovních, vzájemně posunutých o polovinu konstrukční výšky patra. Vertikální pohyb uživatelů zajišťuje dvojice komunikačních uzlů (schodiště a výtah), umístěných na obvodě stavby.
Přízemí je ponecháno z většiny jako volné s parkováním pro návštěvníky supermarketu Albert v sousedním objektu. Zbývající část je navržena jako volně přístupná pro volnočasové aktivity (skatepark, lezecká stěna atd.). Vjezd do parkingu je situován na nároží křížení ulic Brandlova a Hněvkovského. Střecha objektu je navržena převážně pro využití sportovní (univerzální hřiště), zbytek její plochy může být zazeleněn.