Bytové domy

Bytový komplex Spiritka

Autor:

Jan Aulík

realizace:

1996

Popis projektu