Administrativní objekty

Sídlo vydavatelství PK62

Autorský tým:

Jan Aulík, Jakub Fišer

HIP:

Jiří Opat

Fotografie:

Robert Richter, Radek Plíhal

Realizace:

1999

Popis projektu

Objekt – sídlo vydavatelství – se stává součástí jeho image, zapamatovatelným znakem na dopravní tepně města. Určitá nejednoznačnost a lechtivost výrazu má mít blízko nejen k světu vydavatele, ale je také reflexí různorodosti prostoru periferie, jeho charakteristické bohatosti tvarů a kontrastních měřítek. Objekt je solitérem, avšak s výraznou vazbou na uliční čáru. Tradiční členění fasád s okenními otvory propisujícími vnitřní uspořádání kanceláří je kombinováno s většími abstraktními plochami a objemy, které se na mnohých místech vzájemně překrývají.