Bytový komplex Kavčí hory-vyzvaná soutěž 3. místo

Vyzvaná soutěž – 3. místo