Výrobní a administrativní budova pro Jansen Display – vyzvaná soutěž 1. cena

Aulík Fišer architekti - Jansen Display