Zelená střecha roku

Zpět Zpět   |  Zelená střecha roku BB Centrum objekt Delta

2. místo v kategorii veřejná intenzivní