rodinné domy / realizace / 2008 / Kunratice
Kunratice

Kunratice

Autor: Aulík Fišer architekti, Jan Aulík, Tadeáš Matoušek
Spolupráce na interiérech: Markéta Aulíková
Adresa: Na Lhotech, Kunratice, Praha
Realizace: 2009
Fotografie: AI Photography, obrázky 6 a 10 Andrea Thiel Lhotáková

Úzká a velmi protáhlá parcela (15x90 m) je součástí širšího území, na kterém jsou podle jednotného urbanistického konceptu  hromadně vystavěné rodinné, převážně řadové domy. Západní okraj celého území, jehož součástí je i tato parcela, byl určen pro soliterní, individuelní rodinné domy.
Hlavní hodnota pozemku, která ovlivnila koncept dvooupodlažního, částečně podsklepeného domu je bezprostřední návaznost na Kunratický les. Směrem k lesu jsou otevřeny  hlavní obytné prostory, průhledová osa procházející celým přízemím domu i vertikální otevřený  prostor přes dvě podlaží. Rozsah tohoto otevřeného prostoru byl navržen poměrně malý vzhledem k celkové přiměřenosti, protože prosklení určité části západní fasády zde přechází do střechy. Postačuje ale k tomu, aby vybraný výsek celé délky zahrady, lesa i oblohy byl  shlédnutelný vcelku, v jednom vertikálním formátu. Dvoupodlažní modul prosklenné fasády dále přechází ve stejné šířce až do suterénního atelieru, osvětluje tak jej a rozevírá prostor pro přístupovou rampu ze zahrady do nejnižšího podlaží. Rampa slouží jako samostatný, bezbariérový vchod do atelieru, pro sezonní parkování motocyklu a jednoduchého přístupu do skladu v nejnižším podlaží .
Vyhraněná orientace vnitřních prostor domu v ose západ- východ ponechává obě delší fasády – jižní a severní převážně jako plné stěny bez oken.
Dispoziční řešení je ovlivněné vícegeneračním konceptem domu, který má několik variant odděleného užívání různě velikých částí domu pomocí dvou schodišť.
Konstrukční systém domu je tvořen monolitickými železobetonovými stěnami a deskami.
Obvodové plné stěny jsou izolovány minerálními rohožemi a z exterieru kryty titanzinkovými  plechy spojovanými běžným klempířským spojem.
Železobetonové stěny a stropy jsou z části ponechané bez úprav jako pohledový beton, zčásti jsou překryty cementovou probarvenou stěrkou s velmi jemným rozpuštěním barvy do základu blízkého betonu. Stěrkované plochy jsou základně provedeny podle projektovaného konceptu interieru, v určitém dalším rozsahu ale i po celkovém dojmu z působení prostor v hrubé stavbě a z místní nekvality  betonáže. Další materiál použitý v interieru domu je pouze černé linoleum a dubové dřevo.