interiéry, výstavy / realizace / 2017 / instalace výstavy Adolf Born Sovovy mlýny
instalace výstavy Adolf Born Sovovy mlýny

instalace výstavy Adolf Born Sovovy mlýny

Místo stavby: Muzeum Kampa 28.4. - 20.8. 2017
Autor: Jakub Fišer
Kurátor: Petr Volf
Fotografie: AI photography

Výstava byla první velkou přehlídkou prací autora po jeho smrti. Výběr se vymyká z obvyklého způsobu, jakým bylo v minulosti dílo tohoto výjimečného umělce prezentováno: Těžištěm se stává průřez jeho volnou tvorbou. Kurátor výstavy Petr Volf připravil přehlídku Bornových děl jako pozvánku do specifického Bornova světa s cílem postihnout různé výtvarné disciplíny, jimž se věnoval. Těm jsme tematicky určili jednotlivé prostory galerie a způsob instalace, expozici pak propojuje „Bornovská“ – z obrazů odvozená barevnost.