interiéry, výstavy / realizace / 2011 / GJF výstava Současný český industriál
GJF výstava Současný český industriál

GJF výstava Současný český industriál

Autor: Aulík Fišer architekti, Jakub Fišer, Petra Skalická 
Adresa: GJF, Betlémské nám. 5a, Staré Město, Praha 
Realizace: 12 / 2011

Nalézt způsob, jak výstavě zajistit při velké typologické i estetické rozmanitosti kurátory vybraných staveb ucelený vzhled s autentickou atmosférou, bylo hlavním tématem našeho uvažování. Snadno dostupným prvkem, všudypřítomným bez ohledu na pestrost vystavovaných domů, se nakonec staly Euro palety.  Použité podlážky s sebou přinesly do výstavního sálu příjemnou dávku patiny, vůní i pachů. Jejich modulace a rastr umožnil prostor galerie přiměřeně architektonizovat a rozdělit na jednotlivé sekce podle druhů výroby. 

Bilance instalace je následující:
- 250 ks palet 
- 190 ks L profilů 
- 260 bm střešních latí
+ několik krabic šroubů

Náš dík patří galerii a oběma kurátorům výstavy Danu Mertovi a Petru Volfovi za důvěru a instalační četě za odvedenou práci.