bytové domy / realizace / 2001 / Praha 8 Bohnice
Praha 8 Bohnice

Praha 8 Bohnice

Místo stavby: Praha 8, Olštýnská ulice
Klient: Hypobyt 21, OMI MHMP
Autoři: Jan Aulík, Jakub Fišer
Hlavní inženýr projektu: Eva Zatřepálková
Statik: Pavel Kaštánek
Fotografie: Karel Plíhal

Solitérní objekt obklopený sídlištní zástavbou vyznačuje základní urbanistické vazby místa. Jeho bezprostředními sousedy jsou věžový hotel SOL, obchodní středisko a Kulturní dům Krakov - jedno z center vybavenosti sídliště. Vlastní půdorys domu je formován s ohledem na zachování existujících komunikačních vazeb s přesahem do celé sídlištní skupiny. Podstatnou roli hrála též orientace ke světovým stranám a předepsaná podlažnost. Objekt je šestipodlažní, se dvěma podlažími podzemního parkingu a komerčními plochami v části přízemí. Centrem vnitřní struktury objektu je krytá dvorana s ochozy před výtahy. V jednotlivých patrech jsou ve vnitřním traktu dispozice situovány prostory komor jednotlivých bytů, sekundárně prosvětlené z prostoru dvorany.