bytové domy / realizace / 2000 / Praha 6 Evropská
Praha 6 Evropská

Praha 6 Evropská

Celý obytný komplex je navržen v bezprostřední blízkosti terénní hrany nad Šáreckým údolím. Skupina je tvořena třemi strukturami objektů vytvářejícími společně trojúhelníkový vnitřní prostor s parkem. Jednotlivé struktury svým měřítkem a formou reagují jednak na blízké sídliště z panelových domů a jednak na přírodní prostředí, do něhož jsou nově navrhované objekty zasazeny. Robustnější lineární hmota je navržena v sousedství s panelovými domy, v doteku s přírodním prostředím na severu je použito menší měřítko a výška domů, v sousedství lesa jsou navrženy jednotlivé nájemní vily s individuálním architektonickým řešením. Náš atelier je autorem urbanistického řešení lokality a architektonického návrhu objektů první etapy výstavby.