veřejné stavby / realizace / 2021 / Konverze hotelu Vltavan v Sedlčanech na víceúčelový městský dům / 2021
Konverze hotelu Vltavan v Sedlčanech  na víceúčelový městský dům / 2021

Konverze hotelu Vltavan v Sedlčanech na víceúčelový městský dům / 2021

Objekt hotelu byl postaven na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století v prostoru sedlčanského náměstí a tvořil z hlediska urbanistického i architektonického jeho kvalitní součást. Budova se svými dvorními křídly využívala poměrně intenzivně celý pozemek pro restauraci, společenský sál a hotelové pokoje, řadu let už ale nebyla v provozu a chátrala.

Nový majitel, který nás oslovil ke spolupráci, se rozhodl pro konverzi na víceúčelový městský dům obohacující společenský život Sedlčan a okolí, byl to vedle zřízení divadla ve vesnici Dražkov jeho druhý neziskový záměr. Stavební program zahrnoval dva víceúčelové propojitelné sály, fitness, wellness, lékařské ordinace, kavárnu, kanceláře a bytovou jednotku.

Adaptace na novou funkci nevyžadovala rozsáhlejší zásahy do nosných konstrukcí, jako dobře využitelné se ukázalo i základní schéma původní dispoziční struktury. Východní fasáda do náměstí byla s výjimkou jednoho proskleného vikýře ponechána v původní podobě, k západní dvorní fasádě byla doplněna lokální nástavba s dvoupodlažní bytovou jednotkou. Smyslem naší práce bylo využití prostých, neokázalých kvalit původní stavby včetně interiérů pro novou funkci a integrace původních řemeslných detailů, přestože se zde ani zdaleka nejedná o případ hodný památkové ochrany.

Součástí nové vstupní haly je zrestaurovaná inkrustace od Bohumíra Matala. V nové kavárně orientované do náměstí (s budoucím předpokladem úpravy části veřejného prostoru pro venkovní sezení) je nástěnná malba od Patrika Hábla.

Autorský tým: Jan Aulík, Markéta Aulíková, David Zalabák
Autorská spolupráce: Kristýna Vitnovská, Ondřej Černý
Autor výtvarného díla v kavárně: Patrik Hábl
Investor: VLTAVA INVEST a.s., Pavel Hlaváček
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany
Projekt: 2017-2018
Realizace: 2021
Fotografie: Aleš Jungmann