administrativní objekty / realizace / 2009 / dostavba proluky na Vyšehradě
dostavba proluky na Vyšehradě

dostavba proluky na Vyšehradě

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA VYŠEHRAD VICTORIA

Místo: Na Vítězné pláni, Praha
Investor: Skanska Property CR, s.r.o.
Autoři: Aulík Fišer architekti, s.r.o. Jan Aulík, Tadeáš Matoušek, Jakub Fišer
Spolupráce na projektu: Martin Zelenka, Jan Kučera, Adéla Středová, Petr Vacek, Monika Čížková, Leoš Horák
Konstrukční řešení – PPP –Milan Nikš
Generální dodavatel: Heberger CZ, s.r.o.
Dokončeno: 2008
Fotografie: Aulík Fišer architekti

Při navrhování tohoto domu jsme si uvědomovali jedinečnost místa v pražském reliéfu a prostorových vztazích. Terénní hrana začínající v místě stavby končí až Vyšehradem a vytváří panorama pro přes údolí ležící Vinohrady.
Nehledě na robustnost Nuselského mostu a staveb v jeho blízkosti na  této hraně jsme se snažili o navázání na jemnost dominant Karlova a Vyšehradu, tedy na akcenty které se svým měřítkem nevyčleňují z městského prostředí,  ale jsou jeho přirozenou součástí. V těsném sousedství budovy Policie ČR tak navržený dům vytváří přechod mezi „XL“ měřítkem předpolí Nuselského mostu a blokovou zástavbou ve svém okolí.
Lze říci, že důležitým motivem ovlivňujícím navrhování domu od prvního konceptu byl v tomto případě ohled k okolnímu prostředí, zejména důraz na světlo. Ačkoli stavební parcela je v tomto ohledu vlastně nárožní prolukou v běžném uličním bloku, je stavba  navržena tak, aby její hmota měla minimální vliv na světelné podmínky v okolních stávajících objektech.  Oblé fasády severním směrem - ke gymnáziu na Vítězné pláni - jsou navrženy tak, aby novostavba nezhoršovala denní osvětlení učeben, obdobně stupňovitá ustupující podlaží do ulice Žateckých umožňuje nadále osvětlení protější fasády obytných domů. Výškový akcent objektu nárožní věž jsme navrhli do místa, před kterým je volný prostor.  Při podrobném navrhování definitivního tvaru jsme hledali nikoliv design, ale geometrie odvozené z vlivů okolního prostředí.

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží: 6058 m2
Celková užitná plocha: 4.435 m2
Předpokládaná kapacita administrativních ploch: 504 osob
Zastavěná plocha přízemí: 950 m2
Obestavěný prostor celkem: 34 335 m3
Kapacita podzemního parkingu: 48 stání