bytové domy / návrh / 2009 / Bytový dům, Na Korábě, Praha 8
Bytový dům, Na Korábě, Praha 8

Bytový dům, Na Korábě, Praha 8

Bytový dům je navržen jako solitérní bodový objekt a navazuje tak na sousední objekty – administrativní budovu CCS a ubytovnu FN Bulovka. Poměrně malá zastavěná plocha pozemku uvolňuje velký prostor pro velkorysou společnou zahradu pro obyvatele domu. Díky tomu také zůstává do určité míry zachován charakter místa, tedy místa přechodu kompaktní zástavby přes rozvolněné formy do nezastavěného prostoru zeleně na ostrohu nad Vltavou.
Obvyklé přání lidí bydlet v bytových domech spíše ve vyšších podlažích s výhledem je součástí zdůvodnění tohoto konceptu, pozice parcely na vyvýšeném hřebeni nad pražskou kotlinou tento předpoklad splňuje.
Architektonické řešení fasády je založené na jednoduchém strukturálním motivu rastru okenních otvorů integrovaných se zasklenými lodžiemi přináležejícími k jednotlivým bytům, který racionálně propisuje vnitřní uspořádání dispozice domu. Hmota objektu je dále modelována ustoupením posledních podlaží severním směrem a dále konzolou v místě vstupu do domu a reaguje tak na urbanistické souvislosti místa (kryté předpolí vstupu, ustoupení a tudíž snížení hlavní atiky směrem v ulici Bulovka). Hmota domu je situována na podnož suterénu, který částečně, díky konfiguraci terénu v místě, vystupuje na severní straně výšku jednoho podlaží nad jeho úroveň a vymezuje tak plochu zahrady pro obyvatele domu.
Objekt je navržen převážně jako bytový. V objektu budou umístěny bytové jednotky o velikostech 2 - 4+kk. Byty budou umístěny od 2.NP výše. Celkem je v objektu navrženo 28 bytových jednotek. Byty budou přístupné z centrálního schodiště, jehož prostor je shora osvětlen atriem. Ke každému bytu přináleží terasa či uzavíratelná lodžie a komory – sklepní kóje.
Přízemí domu je ponecháno pro zázemí domu (vstupní partie, komory jako příslušenství k bytovým jednotkám) a dále je zde navržena pronajímatelná plocha, uvažovaná vzhledem k poloze domu jako administrativní provoz, případně služby.
V suterénu domu je navržen parking saturující potřebu dopravy v klidu, dále jsou zde umístěny další komory k bytům, místo pro popelnice a technické zázemí domu (výměník, vodoměrná sestava, hlavní rozvaděče atd.).
Dům má v parteru navrženu společnou zahradu, přístupnou obyvatelům domu.