bytové domy / realizace / 2003 / Bytový dům Jihlava - Pavlovova
Bytový dům Jihlava - Pavlovova

Bytový dům Jihlava - Pavlovova

Místo stavby: Jihlava - Pavlovova ulice
Klient: PSJ Invest
Autoři: Jak Aulík, Jakub Fišer
Hlavní inženýr projektu: Miroslav Šikl
Statik: Josef Doležal, Otakar Němeček
Fotografie: Radek Plíhal, archiv ateliéru

Návrh zástavby je položen do již dříve zpracovaného urbanistického plánu. V souladu s regulativy města je dodržen princip šikmé střechy. Obytná skupina se skládá z 5 stejných, opakovaných objektů s rozdílným posazením do terénu a parterem. Pozemek se nachází na okraji města mimo původní zástavbu, v sousedství staršího sídliště z 50. let. Navrhované objekty s jednoduchou půdorysnou stopou jsou na jižním průčelí doplněné balkony, krytými paravanem - žaluzií ze svislých dřevěných latí. Laťování vytváří přirozenou ochranu před sluncem, zabraňuje přehřívání jižní fasády a zajišťuje uživatelům i dostatek soukromí (v rámci daného typologického druhu). Plocha paravanu vytváří v určitém smyslu i druhý nižší obrys budovy, kdy vyšší, tj. jižní fasáda, se dostává do role jakéhosi „ustupujícího" podlaží. Tento princip dům měřítkově koriguje a obohacuje jinak elementární tvar o další vrstvu. Konstrukčně paravan tvoří pozinkované ocelové profily, na které jsou jednotlivě šroubovány tlakově impregnované smrkové latě. Dispoziční řešení využívá kapacitu objektu ve 4 bytech na podlaží pro jeden komunikační uzel, v přízemí jsou navrženy 2 bezbariérové byty s vlastní předzahrádkou pod okny. Prostor pod pultovou střechou rozšiřuje dispozice bytů ve vertikálním směru o obytnou galerii.